[Translate to Latvia:] Imprint

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Šveice

 

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
E-Mail: info@remove-this.ewopharma.com

Šo vietni nodrošina „Ewopharma AG”, Šafhauzene, uzņēmums, kas darbojas atbilstoši Šveices normatīvajiem aktiem un Šafhauzenes komercreģistrā ir reģistrēts ar numuru CH-290.3.002.022-6. 

AUTORTIESĪBAS
Šajā vietnē atrodamo saturu un darbus reglamentē Šveices autortiesību likumi. Šo materiālu pavairošana, apstrāde, izplatīšana vai jebkāda veida komercializācija ārpus autortiesību likuma darbības jomas ir atļauta tikai ar autora vai veidotāja iepriekšēju rakstveida atļauju.

ATBILDĪBA PAR SATURU
Mēs darām visu, lai mūsu tīmekļa vietnē sniegtā informācija nebūtu novecojusi, bet mēs neuzņemamies nekādu atbildību par sniegto saturu. Likums ierobežo mūsu kā pakalpojuma sniedzēja atbildību līdz mūsu pašu saturam šajā mājaslapā. Mūsu pienākums nav pārbaudīt trešo pušu informāciju, kas tiek sniegta vai glabāta mūsu tīmekļa vietnē. Tomēr mēs operatīvi izņemsim jebkuru saturu, ja uzzināsim, ka tas pārkāpj likumu. Šādos gadījumos mūsu atbildība iestājas brīdī, kad mēs uzzinām par šādu pārkāpumu.

ATBILDĪBA PAR SAITĒM 
Mūsu vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs nekādā veidā neietekmējam informāciju šajās tīmekļa vietnēs un negarantējam tās patiesumu. Par trešo pušu vietņu saturu atbild to īpašnieki/informācijas sniedzēji. Šobrīd trešo...