Privātuma paziņojums

1.1 KAS MĒS ESAM

Mēs esam SIA Ewopharma, Ewopharma Group uzņēmums. Mūsu adrese ir: Krišjāņa Valdemāra iela 21–11, Rīga, LV-1010, Latvija. Kā jūsu personas datu pārzinis, ja vien nav noteikts citādi, SIA Ewopharma  nodrošina jūsu datu aizsardzību. Ewopharma Group galvenais birojs atrodas Šafhauzenē, Šveicē.

Mūsu kontaktinformācija:

E-pasts: gdpr@ewopharma.lv

Tālrunis: +371 6770 4000

Grupas datu aizsardzības speciālists: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

1.2 DATI, KO MĒS VĀCAM UN IZMANTOJAM

1

Informācija, ko jūs mums sniedzat

Mēs vācam personas datus, ko jūs izvēlaties sniegt, tostarp informāciju par reģistrāciju, pieteikumus, anketas, jautājumus un informāciju par pirkumiem. Šie dati var iekļaut jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), informāciju par veselību (ieskaitot informāciju par nevēlamām reakcijām uz zālēm), apdrošināšanu un finanšu informāciju reklāmu vai pacientu atbalsta programmu ietvaros. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji var kopīgot arī informāciju par savu specialitāti un dalību asociācijās.

2

Informācija, ko vācam automātiski

Mēs un mūsu trešās personas – darbuzņēmēji, vācam informāciju automātiski, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, tostarp par jūsu pārlūka veidu, operētājsistēmu, apskatītās tīmekļa lapas, atvērtās saites, IP adresi, apmeklējuma ilgumu un saistīto vietrādi URL, no kura jūs atvērāt tīmekļa vietni. Trešās personas, kuras nolīgstam, var izmantot šīs tehnoloģijas, lai vāktu datus par jūsu aktivitātēm tiešsaistē. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļas Sīkdatnes un Trešo personu tīmekļa vietnes.

3

Informācija, ko mēs vācam no citiem avotiem

Mēs laiku pa laikam varam uzlabot jūsu personas datus, apvienojot tos ar informāciju no ārējiem avotiem, piemēram, no publiskajām datubāzēm, sociālo mediju platformām un citām trešām personām. Tas ļauj mums pārbaudīt kontaktinformāciju vai finanšu informāciju, apstiprināt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju profesionālo licenci vai iegūt informāciju par jūsu interesēm, apvienojot demogrāfisko informāciju ar jūsu sniegtajiem datiem.

 

1.3 KĀPĒC MĒS VĀCAM JŪSU DATUS UZ KĀDA TIESISKĀ PAMATA

Turpmāk ir sniegts neizsmeļošs saraksts ar jūsu datu vākšanas un apstrādes nolūkiem.

1

lai atbildētu uz jūsu jautājumiem;

2lai ļautu jums izmantot mūsu vietni un uzlabot jūsu pieredzi vietnē;

3

lai uzlabotu mūsu pakalpojumu līmeni un saziņas saturu;

4

lai sniegtu jums ieteikumus, noderīgu informāciju, informāciju par jauniem produktiem un atjauninājumiem;

5

lai paziņotu jums par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem vai uzzinātu jūsu viedokli;

6

lai izvērtētu jūsu darba pieteikumu;

7

lai nodrošinātu mūsu administratīvos un kvalitātes nodrošināšanas nolūkus; un

8

citiem nolūkiem, kas detalizēti izklāstīti šajā tīmekļa vietnē, ieskaitot, lai nodrošinātu atbilstību mūsu juridiskajiem pienākumiem.

Personas datu apstrāde var būt balstīta uz šādiem pamatiem:

  • Leģitīmas intereses. Šajā gadījumā mēs veicam (interešu) samērošanas testu. Leģitīmas intereses tiek izmantotas, lai sazinātos ar jums, ja lūgt  jūsu piekrišanu konkrētā gadījumā nebūtu praktiski. Tās tiek  izmantotas arī mūsu vietnes pārvaldībai. Tās var tikt izmantotas arī citiem mērķiem, par kuriem jūs tiksiet informēts katrā gadījumā atsevišķi.
  • Piekrišana. Šajā gadījumā mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu, izmantojot tiešsaistes ID uznirstošo logu, digitālu dokumentu vai papīra dokumentu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, sazinoties ar mums, piem. izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta 1.1.punktā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
  • Nepieciešamība saistībā ar līgumu. Šajā gadījumā esam ar jums noslēguši līgumu, kas ir ticis pārrunāts, un attiecīgais apstrādes pamats izriet no līguma.
  • Atbilstība likuma prasībām. Šajā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu juridisko pienākumu izpilde, tostarp to, kas izriet no Grāmatvedības likuma, nodokļu likumiem un tiesību aktiem par farmakovigilances jautājumiem.

1.4 ​​​​​​ DATU NOSŪTĪŠANA UN ATKLĀŠANA PĀRI ROBEŽĀM

SIA Ewopharma  vairākos gadījumos būs jānosūta jūsu personas dati uz valsti, kas nodrošina atšķirīgu datu aizsardzības līmeni nekā jūsu valsts. Šādos gadījumos SIA Ewopharma  veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pietiekamu datu aizsardzību atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.  Neraugoties uz to, SIA Ewopharma  rīkosies ar jūsu personas datiem atbilstoši šim privātuma paziņojumam, neatkarīgi no tā, kur jūsu personas dati tiek glabāti/kur tie ir pieejami.

Lēmumi par atbilstību ir Eiropas Komisijas lēmumi, kas kalpo par pierādījumu līdzīgam aizsardzības līmenim. Pilns saraksts ir atrodams vietnē https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ja lēmuma par atbilstību nav, mēs ieviesīsim atbilstošus un pietiekamus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus un nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, GDPR. Tās varētu būt, piemēram, līguma standartklauzulas. Lūdzu, rakstiet mums, ja vēlaties kopiju.

Turklāt saskaņā ar iepriekš minētajiem mērķiem mēs varam izpaust personas datus šādām saņēmēju kategorijām, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā vai ārpus tās:

Datu nosūtīšana citiem uzņēmumiem. Uzņēmējdarbības ietvaros mēs varam nosūtīt datus citiem uzņēmumiem.

Pakalpojumu sniedzēji.Mēs varam nosūtīt datus trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums nodrošināt mūsu uzņēmējdarbības procesu. Šīm trešajām personām ir atļauts izmantot personas datus tikai, lai īstenotu to funkcijas. Piemēram, tie ir IT pakalpojumu sniedzēji, atbalsta nodrošinātāji un algu aprēķināšanas pakalpojuma nodrošinātāji.

Juridisks pienākums. Tāpat mēs varam arī atklāt datus, kad tiesību akti prasa nodrošināt atbilstību farmakovigilances noteikumiem vai tiesas rīkojumam, vai valdības prasībai.

Kopsavilkums.Tāpat mēs varam arī atklāt datus, kas nav identificējami, trešajām personām jebkuram nolūkam, kas pieļaujams atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

1.5 ​​​​JŪSU TIESĪBAS

Ievērojot piemērojamos tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

Jums ir tiesības atjaunināt savus personas datus un preferences jebkurā laikā. Jums ir tiesības pieprasīt jebkuru jūsu personas datu kopiju un jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu no mūsu sistēmas.

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot e-pastu kontaktpersonai, kas minēta jūsu piekrišanas veidlapā vai sazinoties ar mums, izmantojot 1.1. punktā norādīto kontaktinformāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumību, kas veikta pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot apstrādi vai iebilst pret apstrādi noteiktos gadījumos. Tas tiks izvērtēts katrā gadījumā atsevišķi. Lai saņemtu palīdzību saistībā ar saziņu ar pareizo struktūrvienību vai personu, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz adresi: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķas no šīm tiesībām ierobežo piemērojamie datu aizsardzības noteikumi, un mums, piemēram, ir tiesības vākt, apstrādāt un glabāt jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu tiesību aktos noteiktos pienākumus (piemēram, datus par negatīvu reakciju uz zālēm). Mums ir tiesības pieprasīt jums sniegt papildu informāciju, kas ir nepieciešama, lai apstiprinātu jūsu identitāti, pirms mēs izpildām jebkādu jūsu pieprasījumu.

1.6 GLABĀŠANAS PERIODS

Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams nolūkiem, kuriem tie tika iegūti, kā tas norādīts šajā privātuma paziņojumā. Mūsu glabāšanas periodi ir balstīti uz: i) mūsu pašreizējām  attiecībām ar jums un mūsu tīmekļa vietnes izmantojumu; ii) tiesību aktos noteiktajām saistībām; iii) apsvērumiem, kas saistīti ar mūsu juridisko pozīciju, piemēram, ar tīmekļa vietņu lietošanas noteikumu (ja tādi ir piemērojami) ievērošanu, ar noilgumu ierobežojumiem vai ar tiesvedības vai regulatora veiktas izmeklēšanas pārvaldību; iv) mūsu iekšējām politikām.

1.7 SEKAS, JA PERSONAS DATI NETIEK IESNIEGTI

SIA Ewopharma  nepieprasīs jums tādus personas datus, ka pēc mūsu ieskatiem nav absolūti nepieciešami. Tāpēc, ja jūs atteiksieties sniegt datus, mēs, iespējams, nevarēsim ar jums sadarboties. Tas tiks risināts katrā gadījumā atsevišķi.

1.8 DROŠĪBA

Mēs veicam pamatotus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, izmantojot fiziskus un/vai elektroniskus drošības pasākumus, kas ir atbilstoši personas datu sensitivitātei.

Lai arī mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, mēs nevaram garantēt visas jūsu iesniegtās informācijas drošību, ja jūs to iesniedzat pa e-pastu vai internetā. Jūs pats uzņematies risku par personas datu iesniegšanu, izmantojot šos tīklus, bet nekāda datu pārsūtīšana  internetā nekad nav 100 % droša vai nekļūdīga. Jums ir pašam konkrēti jāizlemj, kādu informāciju jūs nosūtīsiet mums pa e-pastu vai publicēsiet mūsu tīmekļa vietnēs. 

1.9 TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES

Jūs varat izvēlēties piekļūt atsevišķām trešo personu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, izmantojot mūsu tīmekļa vietni.SIA Ewopharma nav atbildīga par citu tīmekļa vietņu privātuma politikām vai praksēm. Jums pašam ir jāpārbauda šīs trešo personu tīmekļu vietnes, lai iegūtu papildu informāciju par to privātuma politikām.

Piemēram, mums ir Facebook mājaslapa, kas saistīta ar dažiem mūsu produktiem. Kad jūs kopīgojat informāciju ar Facebook, uz to attieksies Facebook privātuma politika. Turklāt sociālo mediju platforma arī var kopīgot informāciju ar mums un var atklāt mums informāciju par jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu viņu lapās. Jūs varat izmainīt savus privātuma iestatījumus Facebook

1.10SĪKDATNES

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko jūsu datorā saglabā tīmekļa vietnes, ko jūs apmeklējat. Tās tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu tīmekļa vietņu darbību vai šīs darbības efektivitāti, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem. Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam sīkdatnes ar jūsu piekrišanu, izņemot būtiskās sīkdatnes, kas nepieciešamas pamata funkcionalitātes nodrošināšanai saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

Kā es varu izmainīt savus sīkdatņu iestatījumus?

Lielākā daļa tīmekļa pārlūku ļauj kontrolēt lielāko daļu sīkdatņu pārlūka iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, tostarp, kā redzēt, kādas sīkdatnes ir iestatītas, un kā tās pārvaldīt un izdzēst, apmeklējiet lapu: Par sīkdatnēm.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto arī Google Analytics. Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas, vienkārši meklējiet “Atteikties no Google Analytics pārlūka papildinājumiem” un izpildiet norādījumus.

Lūdzu, skatiet sīkdatņu politiku sīkdatņu panelī, lai iegūtu vairāk informācijas.

1.11 TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības tiek aizskartas vai netiek atbilstoši risinātas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Informācija par jūsu vietējo datu aizsardzības iestādi ir pieejama šeit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lv.

1.12 MŪSU PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA ATJAUNINĀJUMI

Piezīme. Šis Privātuma paziņojums laiku pa laikam var tikt pārskatīts un atjaunināts, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Lūdzu, skatiet jaunāko redakciju, kas pieejama mūsu tīmekļa vietnē: www.ewopharma.lv.